Skjema for smittesporing

Deltagerregistrering for besøkende i hall

Når det holdes samlinger og arrangement skal det føres deltakerlister for å hjelpe helsemyndighetene med smittesporing dersom dette er nødvendig. Vi ber derfor alle utøvere, ledere og tilskuere om å registrere seg her eller via QR-kode i hallen.

Mer info:

Tilskuere trenger ikke å skrive noe her