Her er litt info for NYE medlemmer.

Alle nye deltagere/medlemmer registreres som nytt medlem.

Gå direkte hit:

https://rubic.azurewebsites.net/Account/Register?organizationID=4596


Til foresatte:
Det er viktig at det er den nye spilleren som registreres. dere som foresatt kan legges til i etterkant på spillerens profil.

Til lagleder/foresatt:
Det er også svært viktig at dere informerer om nye spillere, og hvilket lag medlemmet tilhører Dette blir foreløpig ikke automatisk registrert i systemet.

Send derfor mail til "medlem@kilishockey.no" når dere har meldt inn/får inn nye og dere har bedt dem registrere seg.

Dere finner ditt lags kontaktpersoner under fanen våre lag.

Ved spørsmål, send mail til "medlem@kilishockey.no"


Informasjon om:
Medlemskap-treningsavgift-lissens

Kongsvinger 10.05.2023 

Medlemskontingent og aktivitetsgebyr må være betalt for å kunne delta på treninger, lisens er krav for å delta på kamper og treninger.

 

Hva som betales og ca når:

Oppstart høst: 
Medlemskap/Klubbkontingent blir da sendt ut.
Fastsettes på årsmøtet. Betales til KIL Ishockey.

Denne gjelder for kalenderåret  (og går altså med overlapp på sesong).

 Viktig at denne betales - gyldig medlemskap er påkrevet for å delta på alle former for aktivitet i KIL Ishockey.

Lisens for å spille, dette gjelder barn fra og med den ishockeysesongen som starter det året de fyller 13 år. Dette er forsikring samt obligatorisk for å spille kamper. Finnes i grunn og utvidet variant. Summen øker etter hvert som man blir eldre. Dette betales direkte til NIHF/NIF, og er helt utenom klubben. Lisens gjelder KUN for aktivitet i den klubben man er registret.

Aktivitetsgebyr til KIL Ishockey. Dette er den sesongbaserte avgiften for å delta på lag i klubben. Gjelder for en sesong, og avgiften øker etter hvert som man blir eldre. Fastsettes formelt av årsmøtet, men normalt gir årsmøtet styret fullmakt til å sette disse satsene selv. Betales til KIL Ishockey.