Christer "Chirre" Eriksson

Daglig Leder 

TLF: 97755044

chirre@kilishockey.no

E-post

Sportslig ansvarlig Barneidrett (SOHS-U13)

Raymond Føyen

E-post

Sportslig Ansvarlig Ungdom/Voksen

Lars Erik Hesbråten

E-post