Rutiner for varsling

Norsk idrett sier #STOPP

I Norsk idrett er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Idrettsforbundet har flere temasider som omhandler:

Mobbing

Seksuell trakassering og overgrep

Vold og trusler

Rasisme og diskriminering
Skulle du oppleve noe du mener bør varsles om kan du Si i fra!

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget.
Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.
Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Ta kontakt med klubbens ansvarlige for varslingsaker.

De som er klubbens ansvarlige for å håndtere ulike saker er:

Leder:    
 
E-post
Telefon:
Medlem: 
Erland Tørmoen
E-post
Telefon: 95735769
Daglig leder:
Christer Eriksson  
E-post
Telefon: 97755044

              

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med idrettsforbundet for råd og hjelp.
(https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/ )

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet.
Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon.
Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer.
Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.