Her er litt info for NYE medlemmer.

Alle nye deltagere/medlemmer registreres som nytt medlem.

Gå direkte hit:

https://rubic.azurewebsites.net/Account/Register?organizationID=4596


Til foresatte:
Det er viktig at det er den nye spilleren som registreres. dere som foresatt kan legges til i etterkant på spillerens profil.

Til lagleder/foresatt:
Det er også svært viktig at dere informerer om nye spillere, og hvilket lag medlemmet tilhører (i deres tilfelle SOHS) Dette blir foreløpig ikke automatisk registrert i systemet.

Send derfor mail til "medlem@kilishockey.no" når dere har meldt inn/får inn nye og dere har bedt dem registrere seg.

Dere finner ditt lags kontaktpersoner under fanen våre lag.

Ved spørsmål, send mail til "medlem@kilishockey.no"


Informasjon om:
Medlemskap-treningsavgift-lissens

Kongsvinger 24.2.2020 

Medlemskontingent og aktivitetsgebyr må være betalt for å kunne delta på treninger, lisens er krav for å delta på kamper (men forsikringen er uansett smart å ha mhp treninger).

 

Hva som betales og ca når:

Januar/Februar:
Medlemskap/Klubbkontingent for inneværende år.
Basis for all form for deltakelse. 300kr for aktive, 100kr for passive (støttemedlemmer).
Fastsettes på årsmøtet. Betales til KIL Ishockey.

Denne gjelder for kalenderåret (og går altså med overlapp på sesong).

 Viktig at denne betales - gyldig medlemskap er påkrevet for å delta på alle former for aktivitet i KIL Ishockey.

Ca august/september:

Lisens for å spille, dette gjelder barn fra og med den ishockeysesongen som starter det året de fyller 12 år. Dette er forsikring samt obligatorisk for å spille kamper. Finnes i grunn og utvidet variant. Summen øker etter hvert som man blir eldre. Dette betales direkte til NIHF/NIF, og er helt utenom klubben.

 

Ca august-oktober:

Aktivitetsgebyr til KIL Ishockey. Dette er den sesongbaserte avgiften for å delta på lag i klubben. Gjelder for en sesong, og avgiften øker etter hvert som man blir eldre. Fastsettes formelt av årsmøtet, men normalt gir årsmøtet styret fullmakt til å sette disse satsene selv. Betales til KIL Ishockey.