Covid-19

Retningslingjer for Covid-19

Kongsvinger IL Ishockey følger til en hver tid nasjonale retningslinjer, føringer fra Norges Ishockeyforbund og lokale retningslinjer for Covid-19.

Dette kan du lese mer om her:

Helsedirektoratet:

Norges Ishockeyforbund:

Kongsvinger Kommune:


Retningslinjer til våre egne spillere/lagledelse/besøkende. (oppdatteres fortløpende.)

Oppdatering 27.1.2022

 • Spillere, trenere, lagledere og slipere kan oppholde seg i gangen og garderobene. (avtal evt. ved spesielle behov)
 • Trenere lagledere bruker munnbind i gang/garderobe., dersom det ikke er mulig å holde avstand. Dette finnes på sliperommet.  
 • Garderober er åpne for alle lag som har utstyret sitt i hallen.
 • Spillere som ikke har utstyrsboder oppfordres til å skifte hjemme.
 • Alle lag skal desinfisere garderober før trening, utstyr står på sliperommet.
 • Lagene kan gå inn 30 min før trening eller 1t før kamp.
 • Alle som er i hallen skal registrere seg via QR kode, eller i bok. Lagene/spillere trenger ikke da alle trenere fører egen oppmøtestatistikk.

– Kampgjennomføringer:

 • Hallen deles inn i 2-4 soner/kohorter for tilskuere.
 • Hjemmelag/bortelag henvises av vertskap til anviste plasser/område.
 • Hjemmelag registrerer alle tilskuere til sin kamp.
 • Motstanderlag oppfordres til å levere liste til hjemmelag om hvem som er på kamp, for å hjelpe til med smittesporing.
 • Kioskområdet er plassbegrenset til 50 personer og dersom man ikke kan holde 1m avstand skal munnbind brukes.
 • Våre kioskmedarbeidere skal bruke munnbind og skal ha god håndhygiene. (dette blir lagt inn i kiosken)

Restriksjoner som gjelder fra 9.12.2021 som klubben har oppsummert:

 Vi kan kjøre aktivitet som tidligere, både trening og kamp.

 • Spillere, trenere, lagledere og slipere kan oppholde seg i gangen og garderobene. (avtal evt. ved spesielle behov)
 • Trenere lagledere bruker munnbind i gang/garderobe. Dette finnes på sliperommet.  
 • Inntil videre benytter vi garderober for alle lag som har utstyret sitt i hallen.
 • Spillere som ikke har utstyrsboder oppfordres til å skifte hjemme.
 • Alle lag skal desinfisere garderober før trening, utstyr står på sliperommet.
 • Ingen spillere/lag bruker hallen som møteplass, dvs at lagene kan gå inn 30 min før trening eller 1t før kamp.
 • Old-boys kan maksimalt være 20 stk på trening.
 • Alle som er i hallen skal registrere seg via QR kode, eller i bok. Lagene/spillere trenger ikke da alle trenere fører egen oppmøtestatistikk.

– Kampgjennomføringer:

 • Hallen deles inn i 4 soner/kohorter for tilskuere.
 • Hjemmelag/bortelag henvises av vertskap til anviste plasser/område.
 • Hjemmelag registrerer alle tilskuere til sin kamp.
 • Motstanderlag oppfordres til å levere liste til hjemmelag om hvem som er på kamp, for å hjelpe til med smittesporing.
 • Kioskområdet er plassbegrenset til 50 personer og dersom man ikke kan holde 1m avstand skal munnbind brukes.
 • Våre kioskmedarbeidere skal bruke munnbind og hansker. (dette blir lagt inn i kiosken)