Årsmøte Kongsvinger IL Ishockey

Postet av Kil Ishockey den 5. Feb 2019

Innkalling til årsmøte i Kongsvinger Il Ishockey.


Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger IL Ishockey.

Årsmøtet avholdes den 14/3-2019 kl 1800 i Kongshallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28/2 til styret@kilishockey.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.kilishockey.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.