Krav om politiattest i Kongsvinger IL, Ishockey

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Kongsvinger IL, hockey som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Kongsvinger IL, Ishockey er:

Trude B. Turkerud e-post: trude@kilishockey.no telefon: 99 22 53 46

Slik søker du om politiattest:

1: Be om bekreftelse, helst pr. e-post, fra KIL Ishockey, v/Trude B. Henvendelsen må inneholde:

fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.

2: Trude B.  sender deg signert bekreftelse. Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/ Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner både som Kategori og Formål. Bekreftelsen fra KIL Ishockey skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til KIL Ishockey.

5: Du skal vise din politiattest til Trude B. Turkerud. Trude B og KIL Ishockey skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato..

Ta gjerne kontakt med Trude B. Turkerud hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Trude B. Turkerud har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen på: https://www.idrettsforbundet.n... og https://www.politi.no/tjeneste...

Med hilsen Styret i KIL Ishockey.


Levert av IdrettenOnline