Kim Deinoff

Administrativ Leder 

E-post

Sportslig ansvarlig Barneidrett (SOHS-U13)

Raymond Føyen

E-post

Sportslig Ansvarlig Ungdom/Voksen

Anders Angelbrant

E-post